Ajax در Jquery چگونه است ؟

Ajax مختصر شده عبارت Asynchronous JavaScript and XML میباشد . این تکنولوژی اولین بار برای استفاده از داده های Xml در جاوا اسکریپت ایجاد شد.

Ajax یک زبان برنامه نویسی نیست . بلکه تکنولوژی برای ارتباط با سرور از طریق جاوااسکریپت و ایجاد صفحات داینامیک میباشد .
ایجاکس در jquery 

در jquery توابعی برای کار با ایجاکس وجود دارد که کار را با این تکنولوژی بسیار آسان نموده است . توسط این توابع میتوان تبادل اطلاعات را با سرور بصورت TXT , HTML , XML و JASON و با استفاده از دو متد GET و POST انجام داد .

و شما میتوانید اطلاعات نتیجه که از سرور بدست می آید را در عنصر انتخابی (selector) به نمایش در آورید .

متد Get و Post ای جکس در جی کوئری

 متد  get در jQuery 

متد get، با استفاده از یک درخواست HTTP GET ، اطلاعات مورد نظر را از سرور می خواند . 
حالت های مختلفی برای استفاده از این متد وجود دارد که به تشریح هر یک می پردازیم :

خواندن اطلاعات از یک فایل " test.php " ، بدون در نظر گرفتن خروجی آن :

$.get( " test.php " ) ;

خواندن اطلاعات از یک فایل " test.php " و ارسال همزمان اطلاعات اضافه به همراه درخواست ، بدون در نظر گرفتن خروجی آن :

 $.get( " test.php " , { name : " Ali " , town : " 1jQuery " } ) ;

خواندن اطلاعات از فایل " test.php " و ارسال همزمان آرایه ای از داده ها به همراه درخواست ، بدون در نظر گرفتن خروجی آن:

$.get( " test.php " , { 'colors[] ' : [ "Red" , "Green" , "Blue" ] } ) ;

خواندن اطلاعات از فایل " test.php " و نمایش اطلاعات در خروجی :

$.get("test.php", function(data){alert("Data: " + data);});

شکل کلی استفاده از متد ( ) get.$ به صورت زیر است :

$.get( URL , data , function ( data , status , xhr ) , dataType ) ;

url : تعیین کننده آدرس فایلی است که می خواهید متد آن را از سرور درخواست کرده و بخواند .استفاده از این پارامتر اجباری است . 


data :این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خوهیم همراه درخواست خود به سرور ارسال نماییم.استفاده از این پارامتر اختیاری است . 

function : این پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهید هنگام ارسال درخواست Ajax به سرور ، اجرا شود . استفاده از این پارامتر اختیاری است . این تابع خود می تواند چندین پارامتر نیز داشته باشد :

data : در بر گیرنده اطلاعات خروجی از درخواست است .
status : .این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :
success : موفق .
notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .
xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است . 

dataType : این پارامتر نوع داده ارسالی از طرف سرور را تعیین می کند . استفاده از این پارامتر اختیاری است .به صورت اتوماتیک jQuery ، خودش به صورت پیش فرض نوع این داده را حدس می زند و می تواند یکی از موارد زیر باشد:
xml : یک فایل XML.
html : فایل HTML .
text : یک متن ساده String .
Script : درخواست را به صورت یک اسکریپت اجرا کرده و نتیجه را به صورت متن ساده بر می گرداند .

متد ( ) post در jQuery 

بوسیله متد post ، می توان فایلی را از سرور با استفاده از یک درخواست HTTP POST خواند . 
سپس از نتیجه خروجی بر روی صفحه استفاده نمود .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

Syntax $(selector).post( URL , data , function ( data , status , xhr ) , dataType ) ;

URL : تعیین کننده آدرس فایلی است که می خواهیم اطلاعات را از سرور درخواست کرده و بخوانیم . استفاده از این پارامتر اجباری است . 

data : این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خوهیم همراه درخواست خود به سرور ارسال نماییم.استفاده از این پارامتر اختیاری است . 

function : این پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهید هنگامی که متد post به پایان رسید ، اجرا شود . این تابع خود می تواند چندین پارامتر نیز داشته باشد :
استفاده از این پارامتر اختیاری است . 
data : در بر گیرنده اطلاعات خروجی از درخواست است .
status : .این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :
success : موفق .
notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .
xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است . 

dataType : این پارامتر نوع داده ارسالی از طرف سرور را تعیین می کند .استفاده از این پارامتر اختیاری است .  به صورت اتوماتیک jQuery ، خودش به صورت پیش فرض نوع این داده را حدس می زند و می تواند یکی از موارد زیر باشد:
xml : یک فایل XML.
html : فایل HTML .
text : یک متن ساده String .
Script : درخواست را به صورت یک اسکریپت اجرا کرده و نتیجه را به صورت متن ساده بر می گرداند .متد ( ) Ajax در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajax را شرح میدهیم.

از متد ajax ، برای ارسال یک درخواست Ajax به سرور استفاده می شود . 
تمامی متدهای Ajax در jQuery از متد ajax برای ارسال درخواست خود استفاده می کنند . اما در زمانی که هیچ کدام از آنها را نتوان به کار برد ، باید از متد ( ) Ajax استفاده کرد . 
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

$.ajax( { name:value , name:value , ... } ) ;

مقادیر پیش فرض را می توانید به صورت جفت های نام-مقدار تعیین نمایید . 

مثال زیر کاربرد متد ajax را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
$.ajax({url:"demo_test.txt",success:function(result){
$("#div1").html(result);
}});
});

در جدول زیر ، انواع مقادیر ممکن برای جفت های نام-مقدار را معرفی کرده ایم :

انواع جفت های نام-مقدار

جفت نام-مقدار شرح
async این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند که آیا درخواست به صورت تبادل اطلاعاتی به سرور ارسال شود یا خیر . مقدار پیش فرض true است .
 ( beforeSend ( xhr  به وسیله این پارامتر می توان یک تابع را تعیین کرد تا قبل از ارسال درخواست به سرور اجرا شود .
cashe این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند ، که آیا صفحات دریافتی از سرور باید در حافظه Cashe ذخیره شوند یا خیر . مقدار پیش فرض true است .
(complete (xhr,status  این پارامتر یک تابع را تعیین می کند تا در هنگام پایان یافتن درخواست اجرا شود . مقدار پیش فرض true است .
data تعیین کننده اطلاعاتی است که می خواهید به سرور ارسال نمایید .
error این پارامتر تعیین کننده یک تابع است تا در صورتی که درخواست ناموفق بود ، اجرا شود .
password این پارامتر یک رمز عبور را برای استفاده در درخواست HTTP تعیین می کند . مقدار پیش فرض true است .
proccessData این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند که آیا اطلاعاتی که قرار است به سرور ارسال شوند ، باید به صورت QueryString باشند یا خیر . مقدار پیش فرض true است .
success این پارامتر یک تابع را تعیین می کند تا در صورت اجرای موفق درخواست اجرا شود .
timeout مدت زمانی است که برای اجرای درخواست به میلی ثانیه تعیین می شود .
type این پارامتر نوع درخواست را تعیین می کند ( GET یا POST ) .
url این پارامتر آدرس صفحه مقصد که باید درخواست به آن ارسال شود را تعیین می کند . مقدار پیش فرض صفحه جاری است .
username این پارامتر یک نام کاربری را برای استفاده در درخواست HTTP تعیین می کند .


متد ( ) ajaxComplete در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxComplete را شرح میدهیم.

متد ajaxComplete ، یک تابع را تعیین می کند تا پس از اتمام درخواست Ajax اجرا شود . 
برخلاف متد ( ) ajaxSuccess ، این متد تابع تعیین شده برای آن را اجرا می کند ، حتی اگر در خواست Ajax با موفقیت اجرا نشود . 
شکل کلی استفاده از متد ajaxComplete بصورت زیر است :

$( selector ).ajaxComplete( function( event , xhr , options ) ) ;

function : نام تابعی است که می خواهیم پس از اتمام درخواست های Ajax اجرا شود . 
استفاده از این پارامتر اجباری است .

 • event : در بر گیرنده شی event است .
 • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .
 • options : در برگیرنده تنظیمات ( optoions ) در درخواست Ajax است .

مثال زیر کاربرد متد ajaxComplete را نشان میدهد :

$("#txt").ajaxStart(function(){
$("#wait").css("display","block");
});
$("#txt").ajaxComplete(function(){
$("#wait").css("display","none");
});

متد ( ) ajaxError در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxError را شرح میدهیم.

متد ajaxError ، یک تابع را تعیین می کند تا در صورتی که در خواست Ajax با errro مواجه شد ، اجرا شود . 
برای مثال به وسیله این متد می توان پیام هشداری را به کاربر مبنی بر انجام ناموفقیت آمیز درخواست Ajax ، به کاربر اعلام کرد . 
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

$( selector ).ajaxError( function( event , xhr , options ) ) ;

function : نام تابعی است که می خواهیم در صورت بروز error در اجرای درخواست های Ajax ، اجرا شود . 
استفاده از این پارامتر اجباری است .

 • event : در بر گیرنده شی event است .
 • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .
 • options : در برگیرنده تنظیمات ( optoions ) در درخواست Ajax است .

مثال زیر کاربرد متد ajaxError را نشان میدهد :

$("div").ajaxError(function(){
alert("An error occurred!");
});

متد ( ) ajaxSend در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxSend را شرح میدهیم.

به وسیله متد ajaxSend می توان یک تابع را تعیین کرد تا در زمانی که درخواست Ajax به سرور ارسال می شود ، اجرا شود . 
در واقع از متد ajaxSend می توان برای تعیین یک دستور یا کد ، برای اجرا همزمان با ارسال درخواست Ajax به سرور استفاده نمود . 
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

$( selector ).ajaxSend ( function( event , xhr , options ) ) ;

function : نام تابعی است که می خواهیم همزمان با ارسال درخواست های Ajax به سرور، اجرا شود . 
استفاده از این پارامتر اجباری است .

 • event : در بر گیرنده شی event است .
 • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .
 • options : در برگیرنده تنظیمات ( optoions ) در درخواست Ajax است .

مثال زیر کاربرد متد ajaxSend را نشان میدهد :

$("div").ajaxSend(function(e,xhr,opt){
$(this).html("Requesting " + opt.url);
});

متد ( ) ajaxSetup در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxSetup را شرح میدهیم.

به وسیله متد ajaxSetup ، می توان مقادیر پیش فرضی را برای استفاده در درخواست Ajax ، تعیین نمود . 
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

$.ajaxSetup( { name:value , name:value , ... } ) ;

مقادیر پیش فرض را می توانید به صورت جفت های نام-مقدار تعیین نمایید .

مثال زیر کاربرد متد ajaxSetup را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
$.ajaxSetup({url:"demo_ajax_load.txt",success:function(result){
$("div").html(result);}});
$.ajax();
});


در جدول زیر ، انواع مقادیر ممکن برای جفت های نام-مقدار را معرفی کرده ایم :

جفت نام-مقدار شرح
async این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند که آیا درخواست به صورت تبادل اطلاعاتی به سرور ارسال شود یا خیر . مقدار پیش فرض true است .
(beforeSend ( xhr  به وسیله این پارامتر می توان یک تابع را تعیین کرد تا قبل از ارسال درخواست به سرور اجرا شود .
cashe این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند ، که آیا صفحات دریافتی از سرور باید در حافظه Cashe ذخیره شوند یا خیر . مقدار پیش فرض true است .
(complete ( xhr , status این پارامتر یک تابع را تعیین می کند تا در هنگام پایان یافتن درخواست اجرا شود . مقدار پیش فرض true است .
data تعیین کننده اطلاعاتی است که می خواهید به سرور ارسال نمایید .
error این پارامتر تعیین کننده یک تابع است تا در صورتی که درخواست ناموفق بود ، اجرا شود .
password این پارامتر یک رمز عبور را برای استفاده در درخواست HTTP تعیین می کند . مقدار پیش فرض true است .
proccessData این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند که آیا اطلاعاتی که قرار است به سرور ارسال شوند ، باید به صورت QueryString باشند یا خیر . مقدار پیش فرض true است .
success این پارامتر یک تابع را تعیین می کند تا در صورت اجرای موفق درخواست اجرا شود .
timeout مدت زمانی است که برای اجرای درخواست به میلی ثانیه تعیین می شود .
type این پارامتر نوع درخواست را تعیین می کند ( GET یا POST ) .
url این پارامتر آدرس صفحه مقصد که باید درخواست به آن ارسال شود را تعیین می کند . مقدار پیش فرض صفحه جاری است .
username این پارامتر یک نام کاربری را برای استفاده در درخواست HTTP تعیین می کند .


متد ( ) ajaxStart در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxStart را شرح میدهیم.

به وسیله متد ajaxStart ، می توان یک تابع را تعیین نمود تا در زمانی که در خواست Ajax برای ارسال به سرور شروع می شود ، اجرا شود . 
می توان کدها یا دستوراتی که می خواهید به محض شروع شدن درخواست Ajax اجرا شوند ، را در متد ajaxStartتعیین نمایید . 
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

$( selector ).ajaxStart( function ( ) ) ;

function : نام تابعی است که می خواهیم به محض شروع شدن درخواست های Ajax ، اجرا شود . 
استفاده از این پارامتر اجباری است . 

مثال زیر کاربرد متد ajaxStart را نشان میدهد :

$("div").ajaxStart(function(){
$(this).html("<img src='pars-soft.gif' />");
});

 

متد ( ) ajaxStop در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxStop را شرح میدهیم.

به وسیله متد ajaxStop می توان یک تابع را تعیین کرد تا در زمان پایان یافتن ارسال و انجام تمام درخواست های Ajax به سرور ، اجرا شود . 
در واقع از متد ajaxStop می توان برای تعیین یک دستور یا کد ، برای اجرا پس از پایان یافتن انجام درخواست های Ajax در سرور ، استفاده نمود . 
هنگامی که یک درخواست ajax تمام می شود ، jQuery چک می کند که آیا درخواست دیگری وجود دارد یا خیر . اگر درخواست ajax دیگری وجود نداشته باشد ، آنگاه ajax تابع این متد را اجرا می کند . 
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

$( selector ).ajaxStop ( function ( ) ) ;

function : نام تابعی است که می خواهیم پس از پایان یافتن تمام درخواست های Ajax در سرور، اجرا شود . 
استفاده از این پارامتر اجباری است . 

مثال زیر کاربرد متد ajaxStop را نشان میدهد :

$("div").ajaxStop(function(){
alert("All AJAX requests completed");
});

متد ( ) ajaxSuccess در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxSuccess را شرح میدهیم.

به وسیله متد ajaxSuccess می توان یک تابع را تعیین کرد تا در زمانی که درخواست های Ajax به سرور ، به صورت کامل و موفقیت آمیز به پایان رسید، اجرا شود . 
در واقع از متد ajaxSuccess می توان برای قرار دادن کدها و دستوراتی که می خواهید پس از پایان یافتن موفقیت آمیز درخواست های Ajax در سرور اجرا شوند ، استفاده نمود . 
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

$( selector ).ajaxSuccess ( function ( event , xhr , options ) ) ;

function : نام تابعی است که می خواهیم پس از اتمام موفقیت آمیز درخواست های Ajax ، اجرا شود . استفاده از این پارامتر اجباری است .

 • event : در بر گیرنده شی event است .
 • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .
 • options : در برگیرنده تنظیمات ( optoions ) در درخواست Ajax است .

مثال زیر کاربرد متد ajaxSuccess را نشان میدهد :

$("div").ajaxSuccess(function(){
alert("AJAX request successfully completed");
});

متد $.get در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد get را شرح میدهیم.

متد get ، با استفاده از یک درخواست HTTP GET ، اطلاعات مورد نظر را از سرور می خواند . 
حالت های مختلفی برای استفاده از این متد وجود دارد که به تشریح هر یک می پردازیم :

خواندن اطلاعات از یک فایل " test.php " ، بدون در نظر گرفتن خروجی آن :

$.get( " test.php " ) ;

خواندن اطلاعات از یک فایل " test.php " و ارسال همزمان اطلاعات اضافه به همراه درخواست ، بدون در نظر گرفتن خروجی آن :

$.get( " test.php " , { name : " Ali " , town : " 1jQuery " } ) ;

خواندن اطلاعات از فایل " test.php " و ارسال همزمان آرایه ای از داده ها به همراه درخواست ، بدون در نظر گرفتن خروجی آن:

$.get( " test.php " , { 'colors[] ' : [ "Red" , "Green" , "Blue" ] } ) ;

خواندن اطلاعات از فایل " test.php " و نمایش اطلاعات در خروجی :

$.get("test.php", function(data){alert("Data: " + data);});

شکل کلی استفاده از متد get به صورت زیر است :

$.get( URL , data , function ( data , status , xhr ) , dataType ) ;

 • url : تعیین کننده آدرس فایلی است که می خواهید متد آن را از سرور درخواست کرده و بخواند .استفاده از این پارامتر اجباری است .
 • data :این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خوهیم همراه درخواست خود به سرور ارسال نماییم.استفاده از این پارامتر اختیاری است .
 • function : این پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهید هنگام ارسال درخواست Ajax به سرور ، اجرا شود . استفاده از این پارامتر اختیاری است . این تابع خود می تواند چندین پارامتر نیز داشته باشد :
 • data : در بر گیرنده اطلاعات خروجی از درخواست است .
 • status : .این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :
 • success : موفق .
 • notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
 • error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
 • timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
 • parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .
 • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .

 

 • dataType : این پارامتر نوع داده ارسالی از طرف سرور را تعیین می کند . استفاده از این پارامتر اختیاری است .به صورت اتوماتیک jQuery ، خودش به صورت پیش فرض نوع این داده را حدس می زند و می تواند یکی از موارد زیر باشد: 
 • xml : یک فایل XML.
 • html : فایل HTML .
 • text : یک متن ساده String .
 • Script : درخواست را به صورت یک اسکریپت اجرا کرده و نتیجه را به صورت متن ساده بر می گرداند .

مثال زیر کاربرد متد get را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
$.get("demo_test.asp",function(data,status){
alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
});
});

متد ( ) ajaxScript در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد getScript را شرح میدهیم.

به وسیله متد getScript ، می توان یک اسکریپت را با استفاده از روش HTTP GET ، از سرور خوانده و اجرا نمود . 
سپس از نتیجه حاصل در صفحه استفاده کرد . 
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

$(selector).getScript( url , success ( response , status ) ) ;

 • url : تعیین کننده آدرس فایل اسکریپتی است که می خواهید متد آن را از سرور درخواست کرده و بخواند .

استفاده از این پارامتر اجباری است . 

 • success : این پارامتر می تواند یک تابع را تعیین نماید تا در صورتی که اجرای درخواست و اسکریپت موفقیت آمیز بود ، اجرا شود .

استفاده از این پارامتر اختیاری است . 
این تابع خود می تواند دارای 2 پارامتر نیز باشد :

 • response : شامل جواب برگشتی از سرور است .
 • status : این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :
 • success : موفق .
 • notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
 • error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
 • timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
 • parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .

 

مثال زیر کاربرد متد getScript را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
$.getScript("demo_ajax_script.js");
});

متد ( ) load در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد load را شرح میدهیم.

متد load ، اطلاعات مورد نظر را از سرور ( از یک فایل یا اسکریپت ) خوانده و در عنصر مورد نظر ، بر روی صفحه قرار می دهد ( اطلاعات ان را به روز رسانی می کند ) . 
برای مثال فرض کنید که متنی را در یک فایل بر روی سرور ذخیره کرده اید ، می توانید با قرار دادن یک دکمه فرمان و تعیینتابع ( ) load در کد آن ، کاری کنید تا در صورت کلیک کاربر بر روی دکمه فرمان ، متن ذخیره شده در فایل ، مثلا در یک تگ div بر روی صفحه قرار داده شود . 
شکل کلی استفاده از متد load بصورت زیر است :

$(selector).load ( url , data , function( response , status , xhr ) ) ;

 • url : تعیین کننده آدرس فایلی است که می خواهیم اطلاعات را از روی آن بخوانیم . 

استفاده از این پارامتر اجباری است . 

 • data : این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خوهیم همراه درخواست خود به سرور ارسال نماییم.استفاده از این پارامتر اختیاری است . 
 • function : این پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهید هنگامی که متد ( ) load به پایان رسید ، اجرا شود . این تابع خود می تواند چندین پارامتر نیز داشته باشد :استفاده از این پارامتر اختیاری است . 
 • response : در بر گیرنده اطلاعات خروجی از درخواست است .
 • status : .این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :
 • success : موفق .
 • notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
 • error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
 • timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
 • parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .
 • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است

 مثال زیر کاربرد متد load را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
$("#div1").load("demo_test.txt");
});

متد ( ) post در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد post را شرح میدهیم.

وسیله متد post ، می توان فایلی را از سرور با استفاده از یک درخواست HTTP POST خواند . 
سپس از نتیجه خروجی بر روی صفحه استفاده نمود .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

$(selector).post( URL , data , function ( data , status , xhr ) , dataType ) ;

URL : تعیین کننده آدرس فایلی است که می خواهیم اطلاعات را از سرور درخواست کرده و بخوانیم . استفاده از این پارامتر اجباری است . 
data : این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خوهیم همراه درخواست خود به سرور ارسال نماییم.استفاده از این پارامتر اختیاری است . 
function : این پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهید هنگامی که متد ( ) post به پایان رسید ، اجرا شود . این تابع خود می تواند چندین پارامتر نیز داشته باشد :
استفاده از این پارامتر اختیاری است .

 • data : در بر گیرنده اطلاعات خروجی از درخواست است .
 • status : .این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :

success : موفق .
notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .

 • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .


dataType : این پارامتر نوع داده ارسالی از طرف سرور را تعیین می کند . به صورت اتوماتیک jQuery ، خودش به صورت پیش فرض نوع این داده را حدس می زند و می تواند یکی از موارد زیر باشد :
استفاده از این پارامتر اختیاری است .

 • xml : یک فایل XML.
 • html : فایل HTML .
 • text : یک متن ساده String .
 • Script : درخواست را به صورت یک اسکریپت اجرا کرده و نتیجه را به صورت متن ساده بر می گرداند .

مثال زیر کاربرد متد post را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
$.post("demo_test.asp",function(data,status){
alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
});
});