متد ( ) data در jQuery

متد data ، می تواند اطلاعاتی را به یک عنصر مورد نظر اضافه کرده و یا اینکه اطلاعات آن را خوانده و به صفحه بازگرداند . 
نکته : برای حذف اطلاعات اضافه شده از متد ( ) removeData استفاده نمایید .

  • خواندن و برگرداندن اطلاعات یک عنصر با استفاده از متد data :

به وسیله متد data می توانید اطلاعات موجود در یک عنصر HTML را خوانده و به صفحه بر گردانید . 
شکل کلی استفاده از متد ( ) data در این حالت به صورت زیر است :

Syntax     $( selector ).data ( name ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اطلاعات آن را خوانده و به صفحه بر گردانیم .     

name : این پارامتر تعیین کننده نام اطلاعاتی در عنصر مورد نظر است که می خواهید آن را خوانده و به صفحه بر گردانید . 
استفاده از این پارامتر اختیاری است .     

  •  اضافه کردن اطلاعات به یک عنصر توسط متد ( ) data :


به وسیله متد ( ) data می توان اطلاعات مورد نظر خود را به یک عنصر در صفحه اضافه نمایید . 
شکل کلی استفاده از متد ( ) data در این حالت به صورت زیر است :

$( selector ).data ( name , value ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اطلاعات آن را خوانده و به صفحه بر گردانیم .     
name : این پارامتر تعیین کننده نام اطلاعاتی است که می خواهیم به عنصر مورد نظرمان اضافه نماییم . 
استفاده از این پارامتر اجباری است .     
value : این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خواهیم به عنصر مورد نظرمان اضافه نماییم . 
استفاده از این پارامتر اجباری است .    

 مثال زیر کاربرد متد data را نشان میدهد . 

$("#btn1").click(function(){
$("div").data("greeting", "Hello World");
});
$("#btn2").click(function(){
alert($("div").data("greeting"));
});

متد each در jQuery 

متد each ، یک تابع را تعیین کرده و به ازای هر عنصری که با مشخصات داده شده در پارامتر selector$ مطابقت داشته باشد ، یکبار اجرا می کند . 
شکل کلی استفاده از متد each به صورت زیر است :

Syntax $( selector ).each( function( index,element ) ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده کلاس یا تگ عنصرهایی است که می خواهیم تابع مورد نظرمان به ازای هر نمونه از آن ، یکبار اجرا شود . 
index : تعیین کننده اندیس عنصر مورد نظر است . 
element : نشانگر عنصر جاری است . ( "this" هم می تواند استفاده شود ). 

 مثال زیر کاربرد متد each را نشان میدهد . 

$("button").click(function(){
$("li").each(function(){
alert($(this).text())
});
});

متد index در jQuery 

متد index ، اندیس عنصر مورد نظر رات نسبت به سایر عناصر مجاور آن خوانده و بر می گرداند . 
عنصر می تواند توسط انتخاب کننده های تعیین شده و یا براساس اشیای DOM . اگر عنصر مورد نظر پیدا نشود ، مقدار برگشتی 1- خواهد بود .

پیدا کردن اندیس اولین عنصر مطابق با جستجو نسبت به سایر عناصر مشابه :

به وسیله متد index می توان اندیس اولین عنصر مطابق با اطلاعات داده شده را خوانده و به صفحه برگداند . 
شکل کلی استفاده از متد index ، در این حالت به صورت زیر است :

$(selector).index( ) ;

selector : تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اندیس آن را پیدا کنیم . 
استفاده از این پارامتر اجباری است . 

مثال زیر کاربرد متد index را نشان میدهد . 

$("li").click(function(){
alert($(this).index());
});

متد $.noConflict (جلوگیری از تداخل کدها در jQuery)

برخی از فریم ورک های جاوا اسکریپت نیز از علامت $ در کدهای خود استفاده می کنند ، مثل فریم ورکهای BackBone یا GoogleWebToolkit . حال اگر jQuery و یک فریم ورک دیگر در یک صفحه بصورت همزمان از علامت $ استفاده نمایند ، ممکن است در اجرای اسکریپت دچار مشکل شوید و کد شما درست کار نکند . 

برای این منظور در jQuery از متد $.noConflict استفاده می شود . با استفاده از این متد دیگر نیاز به بکار بردن علامت $ در کدهای jQuery نبوده و می توانید آن را حذف نمایید . سپس از این علامت در کدهای سایر فریم ورک ها به راحتی و بدون اختلال jQuery استفاده نمایید . 
شکل کلی استفاده متد $.noConflict به صورت زیر است :

$.noConflict ( ) ;

مثال زیر کاربرد متد $.noConflict را نشان میدهد .

var jq=$.noConflict();

متد $.param در jQuery

متد $.param ، می تواند اعضای یک آرایه یا مجموعه خواص یک شی را به صورت پشت سر هم و جفت نام-مقدار ، خوانده و به صفحه بر گرداند . 
برای مثال فرض کنید که یک شی 3 خاصیت داشته باشد . خروجی این متد در هنگام استفاده به صورت زیر می باشد :

prop1 = value1 & prop2 = value2 & prop3 = value3 ;

از این رشته خواص و یا اعضای آرایه می توان برای ارسال اطلاعات در روش get استفاده کرد . این اطلاعات در انتهای آدرس URL صفحه اضافه شده و به صفحه مقصد ارسال می شوند . 
شکل کلی استفاده از متد $.param به صورت زیر است :

$.param( object ) ;

obj : تعیین کننده نام شی یا آرایه ای است که می خواهیم مجموعه اعضا و یا خواص آن را به صورت پشت سر هم نمایش دهیم . 
استفاده از این پارامتر اجباری است . 


مثال زیر کاربرد متد $.param را نشان میدهد .

$("button").click(function(){
$("div").text($.param(personObj));
});

متد removeData در jQuery

متد removeData ، می تواند اطلاعات اضافه شده به یک عنصر را که قبلا توسط متد ( ) data اضافه شده است ، را حذف نماید . 
 اگر اطلاعاتی قبلا توسط متد ( ) data ، به عنصر اضافه نشده باشد ، این متد کار نمی کند .

شکل کلی استفاده از متد removeData در این حالت به صورت زیر است :

$( selector ).removeData ( name ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اطلاعات آن را حذف نماییم . 
name : این پارامتر تعیین کننده نام اطلاعاتی در عنصر مورد نظر است که می خواهید آن را حذف نمایید . 
استفاده از این پارامتر اختیاری است . 
اگر این پارامتر تعیین نشود ، کلیه اطلاعات موجود در عنصر حذف خواهد شد . 

مثال زیر کاربرد  متد removeData را نشان میدهد .

$("#btn2").click(function(){
$("div").removeData("greeting");
alert("Greeting is: " + $("div").data("greeting"));
});

متد size در jQuery 

متد size ، تعداد عناصر DOM ای که با مشخصات تعیین شده برای آن در پارامتر selector$ ، مطابقت دارند را بر می گرداند . 
به عبارت دیگر ،متد size برای شمارش تعداد یک عنصر یا تگ مورد نظر ، بر روی صفحه استفاده می شود . 
شکل کلی استفاده از متد size به صورت زیر است :

$(selector).size( ) ;

مثال زیر کاربرد متد size را نشان میدهد .

$("button").click(function(){
alert($("li").size());
});

متد toArray در jQuery 

متد toArray ، کلیه عناصری که با مشخصات داده شده در پارامتر selector$ آن مطابقت دارند ، را در به صورت یک آرایه در خروجی بر می گرداند . 
شکل کلی استفاده از متد toArray به صورت زیر است :

 $(selector).toArray( ) ;

مثال زیر کاربرد متد toArray را نشان میدهد .

$("button").click(function(){
x=$("li").toArray()
for (i=0;i<x.length;i++)
{
alert(x[i].innerHTML);
}
});